Notice & Take Down

Eweka is toegeweid aan de vrijheid van meningsuiting van haar klanten. Daarnaast beseffen wij ons ook dat het Internet kan worden gebruikt op illegale wijze en schade kan toebrengen aan derden. De rol van Eweka als dienstverlener is beperkt: we zijn enkel in staat om content te verwijderen die wordt beschouwd als aanstootgevend, beledigend of die inbreuk maakt op het auteursrecht. Vanwege de grootte en de hoeveelheid data waar Usenet uit bestaat, is het technisch gezien niet mogelijk preventief op dergelijke content te reageren.

Om de kwaliteit en transparantie van ons bedrijf te waarborgen, is deze Notice & Takedown procedure ontwikkeld om melding te maken van (vermeend) aanstootgevende, beledigende of inbreuk op het auteursrecht makende content. Door de procedure hier toe te lichten, hoopt Eweka het misbruik van de Notice & Takedown procedure tot een minimum te beperken.

Notice & Takedown Procedure

Gebaseerd op de NTD-gedragscode. Voor meer informatie zie: https://ecp.nl/publicatie/ntd-gedragscode-nl/

  1. Meldingen dienen te worden gedaan via onderstaand formulier. Het formulier dient via de website verstuurd te worden.
  2. Alleen volledige en correct ingevulde meldingen worden in behandeling genomen.
  3. Meldingen worden enkel geaccepteerd als duidelijk is vermeld hoe de vermeend illegale content aanstootgevend, beledigend of inbreuk makend is op het auteursrecht. Als het gaat om schending van het auteursrecht, dient te worden gespecificeerd om welk werk het gaat.
  4. Om te kunnen garranderen dat we een melding correct kunnen verwerken, is het van belang alle message-id's van het betreffende artikel te vermelden. In het geval dat het gaat om een multipart-binary, dienen alle message-id's en hun connecties te worden vermeld.

Verwerking van meldingen door Eweka

Wanneer Eweka een correcte melding ontvangt, die op accurate wijze een aanstootgevend, beledigend, of inbreuk op het auteursrecht makend werk identificeerd, zal deze worden verwerkt.

Notice & Takedown

Contact
Melding
Dit is een versleutelde post.
De artikelen zijn aanwezig op de servers van Eweka en geverifieerd in schending van de Nederlandse wet.
* Verplichte velden